2014 Belediye Seçimleri ve Kamuoyu

2014 Mart Yerel Seçimleri;

Kamuoyu halkın herhangi bir konu hakkında genel düşünce ve kanaatlerini belirtmek amacıyla kullanılır. Kamuoyunun sosyolojik tanımı, bir konu hakkında toplumun fikirlerinin öğrenilmesi ve bunların istatistiki sonuçlarının çıkarılmasıdır.

Piyasa araştırmaları ve seçim anketleri çok sık kullanılan kamuoyu yoklamalardır. Kamuoyunun oluşmasında kişisel etkenler, çevre etkisi diyebileceğimiz sosyolojik etkenler, kitle iletişim araçlarının etkisi ve yüz yüze iletişimin etkisinden söz edilebilir.

Farklı fikirlerin özgürce konuşulup tartışılamadığı toplumlarda sağlıklı kamuoyu oluşumundan söz etmek güçtür. Özgür basının olduğu, sivil toplumun güçlü ve etkin olduğu, halkın görüşlerini rahatlıkla ifade edebildiği toplumlarda kamuoyu oluşabilir.

Demokrasilerde yöneticiler, kamuoyu sayesinde halkın düşüncelerini, beklentilerini, rahatsızlıklarını, eğilimlerini öğrenir ve buna uygun kararlar alır. Kamuoyunun dikkate alınmadığı sistemlerde demokrasiden söz edilemez. Ayrıca sivil toplum örgütleri de kamuoyu oluşturarak önemli bir soruna halkın dikkatini çekebilir, herhangi önemli bir sorunun çözümü için duyarlılık yaratabilir.

Kamuoyunun sağlıklı oluşumunda en önemli görev basın yayın kuruluşlarındadır. Denetim mekanizması olarak çalışan basın örgütleri halkı bilgilendirerek her hangi bir konuda görüş oluşturmasını sağlar. Bunun için demokratik ülkelerde özgür basın en önemli kurumlardan biridir.

Kamuoyunun oluşmasında bireylere de büyük görevler düşer. Eğitim seviyesi arttıkça bireyler yaşadıkları ülkede meydana gelen olayları daha iyi takip ederek bilgi sahibi olur. Bu bireyler şeçim kamuoyu oluşturarak yapılan yanlışları eleştirir, bunların düzeltilmesini talep eder.

Demokrasilerde hükümetler, kuruluşlar, siyasi partiler ve basın örgütleri zaman zaman kamuoyu araştırmaları yaptırarak kamuoyunun belli konulardaki düşüncelerini öğrenmeye çalışır.

En yaygın kamuoyu araştırmaları seçimlerden önce halkın hangi partilere oy vereceğini öğrenmek için yapılanlardır. Pazar araştırmaları ise halkın tüketime yönelik eğilimlerini ve ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak için şirketler tarafından sıklıkla kullanılır.